Hvordan utvikle en god mediestrategi?

 Ønsker du at din bedrift skal bli mer synlig på nettet?

En bedrift som selger varer eller tjenester ønsker alltid å nå ut til flest mulig potensielle kunder. For at de skal både nå ut til flest kunder og ikke minst få solgt sine varer eller tjenester så må reklamen faktisk treffe riktig. Det er her utbyggingen av mediestrategier kommer inn.

Du kan velge å benytte deg av små eller store byråer. De små byråene har nok større kapasitet til å bruke tid på nettopp deg som kunde, mens de store byråene gjerne har flere tilgjengelige tjenester, og de kan også tilby deg mer konkurransedyktige priser. Derfor er det viktig at du gjør din research ordentlig før du bestemmer deg for hvilket byrå du eventuelt skal benytte deg av, eller om du faktisk skal gjøre det selv.

Hvordan nå din målgruppe?

Mediestrategi startet på 70-tallet når flere reklamebyrå også dannet egne mediebyrå som skulle være et bindeledd mellom annonsør og media. Dette er en viktig del av det som kalles for markedskommunikasjon, hvilket i praksis er budskap og relaterte medier som brukes for å kommunisere med kunder og potensielle nye kunder. Målet er å forberede, motivere til eller utløse en økonomisk transaksjon mellom tilbyder og kunde.

Markedskommunikasjonen skal presentere måltilpassede og konsistente budskap i forskjellige kanaler for å bygge en merkevare slik at det faktisk selger bedre. Det er her du trenger en mediestrategi med fokus på de følgende punktene.

  • Hvem skal reklamen nå?  Her fokuserer man på hvem som er målgruppene, dekningen og eksponeringen.
  • Hvor ønsker man å treffe målgruppene? I hvilken brukssituasjon, hjemme, i bilen, på jobb eller på skolen?
  • Hvilke medier er det best å treffe de forskjellige målgruppene? Er det best gjennom tv, sosiale medier, nettaviser, papiraviser, magasiner eller radio?
  • Hvilken frekvens skal man bruke? Det vil si hvor ofte vil man eksponere målgruppene for reklamen?
  • Når ønsker man å treffe målgruppen med sitt budskap? Er det bestemte tider på døgnet, bestemte tider i uken, bestemte tider i måneden eller året?

Noen sentrale begreper

Innenfor mediestrategi er det flere sentrale begreper man støter på, deriblant målgrupper, mediebruk, frekvens, kontinuitet og kommunikasjonsmål. For å begynne med det siste, så kan vi si at vi skiller mellom 3 forskjellige kommunikasjonsmål og det er kategoribehov, merkeoppmerksomhet, merkeholdning og kjøpsintensjon. Disse målene vil bli vurdert etter forskjellige kriterer som for eksempel dekning, kjennskap, kunnskap, sympati, preferanser og kjøp. Det blir stadig mer populært å måle kommersielle mål som salgsvekst, økning av markedsandeler, evne til å beholde markedsandeler eller folks villighet til å betale for produktet.

Når du skal definere en målgruppe er det viktig å se på forbrukernes kjøpsmønster og lojalitet, samt de forskjellige kategoriene av forbrukertyper. Dette sorteres ut ifra kjønn, alder, utdannelse, bosted og interesser.

Så med andre ord er de valgene du tar når du skal legge en markedsstrategi, veldig viktige. Faktisk kan de bety alt for din bedrifts utvikling. Feilberegninger kan føre til at din bedrift går dårlig.